Останні коментарі

Методична робота

Педагогічна рада

5 грудня відбулася педагогічна рада на тему: “Сприятливе навчально-виховне середовище як результат якісної  взаємодії  суб’єктів педагогічного процесу”.

 План

1.Роль професіоналізму вчителя через реалії  сучасного уроку у формуванні   успішної   особистості. 

Бойко Н.В.

2.Реалізація творчого потенціалу молодших школярів у перехідний період.

Шамова Н.Ю.

3.Використання можливостей системи роботи із здібними учнями щодо підготовки їх успішності у майбутньому.

Картузова О.В.

4.Способи створення в учнів позитивного ставлення до фізичного розвитку в умовах педагогічної взаємодії.

Гордієнко Н.В.

5. Диференційований підхід до навчання – запорука успіху для учнів з різним рівнем навченості.

Биковська Н.В.

6. Врахування психологічних особливостей різних  категорій  учнів  на засадах створення сприятливого  навчально-виховного середовища.

Чубова А.М.

Вітаємо з Днем працівників освіти!

Вибір підручників для 5 класу

М И К О Л А Ї В С Ь К А  З А Г А Л Ь Н О О С В І Т Н Я

Ш К О Л А  І – ІІІ  С Т У П Е Н І В  № 4

імені М О Л Ч А Н О В А  Б. І.

 

ПРОТОКОЛ № 03

позачергового засідання педагогічної ради школи

від 12.02.2018

 

Присутні:

Голова педради: Овчаренко В.М.

Секретар:  Хапун С.М.

Присутні: 32

Відсутні:  0

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Про вибір підручників для 5-го класу.

 

СЛУХАЛИ:

Бойко Н.В., заступника директора з навчально-виховної роботи, щодо вибору проектів підручників для 5-го класу.

ВИСТУПИЛИ:

Соболєва О.В., вчитель української мови та літератури, яка запропонувала після ознайомлення з електронними версіями оригінал-макетів підручників для 5-го класу такі:

«Українська мова. 5 клас» (авт. Глазова О. П.).

«Українська література. 5 клас» (авт. Авраменко О. М.).

Царенкова І.О., вчитель англійської мови, яка запропонувала після ознайомлення з електронними   версіями  оригінал-макетів підручників для 5-го класу такий:

«Англійська мова (5-й рік навчання). 5 клас» (авт. Карпюк О. Д.).

Пахомова І.А., вчитель зарубіжної літератури та російської мови, яка запропонувала після ознайомлення з електронними версіями оригінал-макетів підручників для 5-го класу такі:

«Зарубіжна література. 5 клас» (авт. Ніколенко О. М., Конєва Т. М., Орлова О. В., Зуєнко М. О., Кобзар О. І.).

«Російська мова (5-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Давидюк Л. В.).

Поповичева Г.І., вчитель математики, яка запропонувала після ознайомлення з електронними версіями оригінал-макетів підручників для 5-го класу такий:

«Математика. 5 клас» (авт. Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М., Бочко О. П., Коломієць О. М., Сердюк З. О.).

Чернявська Л.П., вчитель географії та природознавства, яка запропонувала після ознайомлення з електронними версіями оригінал-макетів підручників для 5-го класу такий:

«Природознавство. 5 клас» (авт. Коршевнюк Т. В., Баштовий В. І.).

Биковська Н.В., вчитель основ здоров’я, яка запропонувала після ознайомлення з електронними версіями оригінал-макетів підручників для 5-го класу такицй:

«Основи здоров’я. 5 клас» (авт. Бойченко Т. Є., Василенко С. В., Гущина Н. І., Василашко І. П., Коваль Н. С., Гурська О. К.).

 

ВИРІШИЛИ:

Схвалити запропонований перелік підручників для 5-го класу.

 

 

Голова педагогічної ради                                         В.М.Овчаренко

 

Секретар педагогічної ради                                     С.М.Хапун

 

Педагогічна рада “Інноваційні підходи до творчої індивідуальної діяльності учнів з метою розвитку в них стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливого чинника формування соціально активної особистості”

Тема. Інноваційні підходи до творчої індивідуальної діяльності учнів з метою розвитку в них стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливого чинника формування соціально активної особистості
Мета:
1. Проаналізувати, яким чином інноваційні підходи до творчої, індивідуальної діяльності учнів впливають на розвиток в них стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливого чинника формування соціально активної особистості.
2. Проаналізувати рівень навчально-виховної роботи вчителів та рівень успішності учнів школи за І семестр з урахуванням вищезазначеної теми.

Література
1. Амброзяк, О. Умови для навчання – умови для творчості /О. Амброзяк// Завуч. – 2017. – № 12. – С.19-22
2. Антонюк, Л. Упровадження інноваційних технологій в освітній процес /Л. Антонюк// Завучу. Усе для роботи. – № 23-24. – С.28-9 – 29-13
3. Климко, Л. Концептуальні підходи до створення інноваційного освітнього середовища /Л. Климко// Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 23-24. – С.28-1 – 28-3
4. Ковальова, В. Становлення та розвиток творчої особистості молодшого школяра засобами інноваційних педагогічних технологій /В. Ковальова// Початкова школа. – 2016. – № 6. – С.5-8
5. Компютерно-орієнтовне середовище навчання //Завуч. – 2018. – № 1. – С.4-12
6. Падалко, О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання /О. Падалко // Завучу.Усе для роботи. – 2015. – № 7-8. – С.14-13 – 14-17
7. Скрипник, В. Проектування готовності вчителя до інноваційної діяльності /В. Скрипник// Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 1-2. – С.29-37
8. Хімін, Н. Інноваційний простір закладу освіти: практичний аспект /Н. Хімін// Завучу.Усе для роботи. – 2017. – № 23-24. – С.28-6 – 28-8

План педагогічної ради
1. Виконання рішень педагогічної ради від 27.11.2017 року.

2. Інноваційні підходи до творчої індивідуальної діяльності учнів з метою розвитку в них стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливого чинника формування соціально активної особистості.
Презентація до виступу

3. Інноваційні технології – шлях до створення ситуації успіху в навчальній діяльності молодшого школяра.
Презентація до виступу

4. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці зарубіжної літератури.
Презентація до виступу

5.Компетентісний підхід при вивченні предметів природно-математичного циклу. Астрономія.
Презентація до виступу

6. Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках фізкультури.
Презентація до виступу

Семінар-практикум на тему: “Якість навчально-виховного середовища як основна умова оптимального розвитку мотивації особистості учня”

Тема. Якість навчально-виховного середовища як основна умова оптимального розвитку мотивації особистості учня

Мета: Ознайомити педагогічний колектив з технологіями, які сприяють розвитку позитивної мотивації в учнів та підвищенню комунікативних умінь і навичок методичної діяльності вчителів.

План семінару-практикуму

    1. Якість навчально-виховного середовища як основна умова оптимального розвитку мотивації особистості учня

                                                                                                                                  С.М.Хапун

2. Використання традиційних і нових засобів навчання як шлях зростання якості освіти при викладанні уроків

                                                                                                                                О.В.Картузова

3. Впровадження технологій «створення ситуації успіху» та «Я – концепції» на уроках англійської мови з метою розвитку навчальної мотивації учнів

                                                                                                                                    О.В.Бобкова

4. Шляхи підвищення мотивації та ефективності навчання школярів у процесі застосування інтерактивних методів на уроках музичного мистецтва

                                                                                                                               А.М.Бутрій

5. Модернізація навчально-виховного процесу у початковій школі з метою активізації навчальної діяльності учнів та їх виховання

                                                                                                                                    Н.Ю.Шамова

6. Використання хмарних технологій як засіб створення стійкої мотивації учнів до навчання

                                                                                                                                     С.Л.Адамська

 

Якість навчально-виховного середовища як основна умова оптимального розвитку мотивації особистості учня

Презентація

 

 

 

 

Використання традиційних і нових засобів навчання як шлях зростання якості освіти при викладанні уроків

Презентація

 

Впровадження технологій «створення ситуації успіху» та «Я – концепції» на уроках англійської мови з метою розвитку навчальної мотивації учнів

Презентація

 

 

 

 

Шляхи підвищення мотивації та ефективності навчання школярів у процесі застосування інтерактивних методів на уроках музичного мистецтва

Презентація

 

 

 

 

 

Модернізація навчально-виховного процесу у початковій школі з метою активізації навчальної діяльності учнів та їх виховання

Презентація

 

 

 

 

 

 

Використання хмарних технологій як засіб створення стійкої мотивації учнів до навчання

Презентація

Відкрите засідання М/О вчителів математичного циклу на тему: ” Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні предметів математичного циклу”.
Мета засідання: Обмін досвідом щодо використання шляхів і методів активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики, фізики та інформатики. Дослідження та обговорення форм роботи, які дозволяють зробити урок цікавим та ефективним, активізувати пізнавальну діяльність учнів на уроках математичних дисциплін.

Епіграф.
“Якщо ми навчатимемо сьогодні так,
як навчали вчора, ми вкрадемо
в дитини завтра”
Конфуцій

Педрада на тему: «Створення ситуації успіху – життєвого пріоритету особистості учня через розвиток навчальної мотивації».

Педрада на тему: «Створення ситуації успіху – життєвого пріоритету особистості учня через розвиток навчальної мотивації».

Мета: Проаналізувати роль професіоналізму вчителя у створенні  ситуації успіху  в освітньому процесі через розвиток мотивації навчальної діяльності учня, встановити професійні напрацювання вчителів із зазначеної проблеми.

                                                          План

1.Можливості сучасного уроку для формування успіху як життєвого пріоритету особистості.

2.Реалізація творчого потенціалу молодших школярів у навчально-виховному  процесі.

3. Розвиток емоційної сфери учнів як засіб створення ситуації успіху.

4. Використання можливостей системи роботи із здібними учнями щодо підготовки їх успішності у майбутньому.

5. Мотиви досягнення успішного навчання на уроках математики як засіб розвитку пізнавальної діяльності учнів.

6. Диференційований підхід до навчання – запорука успіху для учнів з різним рівнем навченості.

7.Педагогічний діалог з батьками – ефективний засіб створення ситуації успіху для дітей.

8. . Створення ситуації успіху як одна з умов гуманізації освітнього процесу (психологічні дослідження).

 

Можливості сучасного уроку для формування успіху як життєвого пріоритету особистості.

Презентація до виступу

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація творчого потенціалу молодших школярів у навчально-виховному  процесі.

      Презентація до виступу

 

Розвиток емоційної сфери учнів як засіб створення ситуації успіху.

Презентація до виступу

 

 

Використання можливостей системи роботи із здібними учнями щодо підготовки їх успішності у майбутньому.

Презентація до виступу

 

Мотиви досягнення успішного навчання на уроках математики як засіб розвитку пізнавальної діяльності учнів.

 

 

Презентація до виступу

 

 

 

 

 

Диференційований підхід до навчання – запорука успіху для учнів з різним рівнем навченості.

 

Презентація до виступу

 

 

Педагогічний діалог з батьками – ефективний засіб створення ситуації успіху для дітей.

Презентація до виступу

Круглий стіл на тему: «Педагогічне спілкування як ефективний засіб впливу на підвищення успішності учнів».

Мета: познайомити вчителів  з основними дослідженнями педагогічної науки щодо впливу педагогічного спілкування на ефективність  

взаємодії з метою створення оптимальних умов для здійснення  якісного навчально-виховного процесу.

                                         ПЛАН

1.Майстерність співтворчості у співпраці педагогів та учнів.

2.Педагогічне спілкування – ефективний засіб впливу на успішність учнів.

3.Взаємини вчителя та учнів через педагогічне спілкування.

4.Стилі педагогічного спілкування та особливість їх застосування до        

   старшокласників для оптимізації навчання.

5.Дискусія як метод впливу на якість навчально-виховного процесу.

6.Педагогічне спілкування та педагогічна взаємодія – в чому секрет успіху?

 

 

 

Презентація 

 

 

 

 

 

Педагогічне спілкування – ефективний засіб впливу на успішність учнів

 

Презентація до виступу

 

 

Взаємини вчителя та учнів через педагогічне спілкування

 

 

Презентація до виступу

 

 

 

 

Стилі педагогічного спілкування та особливість їх застосування до        

   старшокласників для оптимізації навчання

Презентація до виступу

Дискусія як метод впливу на якість навчально-виховного процесу.

 

Презентація до виступу

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз роботи м/о вчителів математичного циклу за 2016 – 2017 навчальний рік.

Аналіз роботи методичного об

Калейдоскоп 2017року. М/о вчителів математичного циклу

Презентація