Останні коментарі

Методична робота

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2015 – 2016 навчальний рік

Аналіз роботи метод. об. за 2015-2016 н.р.

Робота методичного об’єднання природничого циклу

Калейдоскоп 2017

Методичне об’єднання вчителів філологічного напрямку

Педагогічний калейдоскоп

Презентація

Тиждень української мови та літератури

Проблемна група «Українознавство»

Презентація

Міжнародного Дня мови

Презентація

Творчий звіт вчителів української мови та літератури

Звіт1

Творчий звіт вчителів української мови та літератури

Педагогічна рада

Педагогічна рада   на тему: «Творча взаємодія вчителя та учнів у реалізації освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку; результативність даного процесу».

 

       30 січня 2017 року в Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 імені Молчанова Б.І. було проведено педагогічну раду. Тема педагогічної ради «Творча взаємодія вчителя та учнів у реалізації освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку; результативність даного процесу».

    Мета педради: 1. Проаналізувати, яким чином творча взаємодія вчителя та учнів впливає на реалізацію освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку та виступає способом підвищення якості освіти.

 1. Проаналізувати рівень навчально-виховної роботи вчителів і якість успішності учнів школи за І семестр з урахуванням вищезазначеної теми.

 

   При підготовці до педагогічної ради опрацьована література.

   Література

 1. Верещак, Є. Когнітивно-духовний діалог вчителя та молодшого школяра: інтереси, асоціації, досвід /Є. Верещак// Початкова школа. – 2014. – № 12. – С.49-51
 2. Воронюк, І. Психологічні і методичні аспекти підготовки учнів до активної взаємодії з вчителем /І. Воронюк// Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 4. – С.12-20
 3. Кельнер, С. Проблемне навчання: учень як об’єкт педагогічних впливів і суб’єкт пізнавальної діяльності

    /С. Кельнер// Завучу. Усе для роботи. – 2016. – № 13-14. –

    С.26-13 – 26-18

 1. Коломієць, М. Навчально-дослідницька діяльність дітей молодшого шкільного віку /М. Коломієць// Завучу. Усе для роботи. – 2015. – № 9-10. – С.25-29
 2. Кононенко, Ж. Сучасні освітні технології /Ж. Кононенко// Завучу. Усе для роботи. – 2016. – № 15-16. – С.4-31
 3. Лавровська, С. Види та стилі взаємодії педагога й учня /С. Лавровська// Історія та суспільствознавство. – 2014. – № 9. –

    С. 1-4

 1. Мамчиц, С. Інтерактивні технології в організації навчально-пізнавальної діяльності учнів /С. Мамчиц// Школа. – 2013. –

    № 1. – С.40-42

 1. Навчальний процес: співтворчість учителя та учня //Завуч. – 2013. – № 9. – С.17-46
 2. Падалко, О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання /О. Падалко// Завучу. Усе для роботи. – 2015. – № 7-8. –

    С.14-13 – 14-17

 1. Підласий, І. Продуктивний педагог. Настільна книга вчителя. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 360 с.

 

План педагогічної ради

 1. Виконання рішень педагогічної ради від  28.11.2016 року.
 2. Творча взаємодія вчителя та учнів у реалізації освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку; результативність даного процесу.

                                                             Хапун С.М.

Презентація до виступу

 1. 3. Використання в роботі з учнями:

     а) пізнавального аспекту уроку

                                                            Літвінова Д.В.

Презентація до виступу

    б) розвиваючого аспекту уроку

                                                           Царенкова І.О.

Презентація до виступу

    в) виховуючого аспекту уроку

                                                           Перуджині Р.О.

   г) психологічного аспекту уроку

                                                          Чубова А.М.

Презентація до виступу

       Епіграфом до семінару пропонуються слова американського психолога К.Роджерса: «Нині увібрати факти та знання практично нічого не означає, ще менше означає в майбутньому. Те, що завжди має значення, і сьогодні, і в майбутньому, – це навчити, як учитися».

 

 

 

Науково-теоретичний семінар на тему: «Розвиток позитивної мотивації в учнів, що потребують корекції знань».

29  грудня 2016 року в Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІІ  ступенів № 4 імені Молчанова Б.І. було проведено науково-теоретичний.

Тема семінару: «Розвиток позитивної мотивації в учнів, що потребують корекції знань».

    Мета семінару: Ознайомити педагогічний колектив з деякими педагогічними технологіями, які сприяють розвитку позитивної мотивації в учнів, що потребують корекції знань.

   При підготовці до семінару опрацьована література.

   Література

 1. Дьяченко, В. Сотрудничество в обучении: о коллективном способе учебной работы [Текст] / В.Л.Дьяченко. – М. : Просвещение, 1991. – С.192
 2. Кельнер, С. Запобігання низькій успішності /С. Кельнер //Завучу. Усе для роботи. – 2016. – № 19-20. – С.73-77
 3. Кирдей, І. Оцінка як інструмент виміру та чинник мотивації/І. Кирдей //Завуч. – 2015. – № 1. – С.20-24
 1. Ніцу, Ю. Вплив мотиваційного чинника на якість знань старшокласників /Ю. Ніцу //Школа. – 2014. – № 5. – С.10
 2. Новікова, Н. Особистісно орієнтоване навчання як актуальна проблема сучасної школи [Текст] / Н. Новікова //Педагогічна думка, –  2002. – № 2. – С.11-16
 3. Падалко, О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання /О. Падалко //Завучу. Усе для роботи. – 2015. – № 7-8.– С.13-14
 4. Пєхота, О. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. [Текст] / О.М.Пєхота. – К . : А.С.К., 2002. – С.255
 5. Підласий, І. Продуктивний педагог. Настільна книга вчителя. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 360 с.
 6. Сабат, А. Реалізація особистісно зорієнтованих технологій /А. Сабат //Завучу. Усе для роботи. – 2016. – № 5-6. – С.2-10
 7. Суходольська, О. Формування в учнів мотивації до успіху в навчанні /О. Суходольська //Шкільному психологу. – 2016. – № 8. – С.4-8
 8. Чуб, Н. Як працювати з дітьми, які не хочуть вчитися /Н. Чуб //Шкільному психологу. – 2015. – № 10. – С.19-20

 

 

План семінару

 1. Освітні технології навчання у сучасній школі

                                                                                                       С.М.Хапун

 1. Теорія мотивації самоактуалізації Абрахама Харольда Маслоу

                                                                                                    А.М.Бутрій

 1. Педагогіка співробітництва

                                                                                                   А.Ф.Адамова

 1. Викладання літератури як предмета, що формує людину (за Є.Н.Ільїним)

                                                                                                    О.В.Соболєва

 1. Колективний спосіб навчання (за А.Г.Рівіним, В.К.Дьченко)

                                                                                               Л.С.Ракіна

 1. Педагогічна технологія на основі системи ефективних уроків (за А.А.Окунєвим)

                                                                                    Л.П.Чернявська

 

       Епіграф до семінару слова американського психолога К.Роджерса: «Нині увібрати факти та знання практично нічого не означає, ще менше означає в майбутньому. Те, що завжди має значення, і сьогодні, і в майбутньому, – це навчити, як учитися».

 

Бутрій піраміда маслоу

соболева

Адамова

Основна презентація